Cursos d'estiu

NAKED RAKU I RAKU-ES2442- Denis Di Luca- Del 12 al 17 agost 2024

NOM CURS: NAKED RAKU I RAKU

DATA CURS: Del 12 al 17 agost 2024

HORARI CURS: 9’00h a 13’00h i de 15’00h a 19’00h
(dissabte de 9 a 13h)

PROFESSOR/S: Denis Di Luca

IDIOMA: English / Italià/ Traductor castellà

 

Preu curs 495 € + Material 50 €  – Total 545 €

 

PREU ALLOTJAMENT (opcional):

  • Residència:
    AQUESTA SETMANA L’ALLOTJAMENT ESTÀ COMPLET, ENVIEU UN CORREU PER A MÉS INFO A esceramicbisbal@gmail.com
  • Càmping: 80 € per persona i setmana

Està prevista l’arribada el dia abans de començar el curs entre les 19 i les 20 hores, i la sortida el dissabte a les 9 del matí.

Per a informació relativa a l’allotjament heu de clicar en el següent enllaç **

 

EMAIL CONTACTE: info@esceramicbisbal.net

TELÈFON CONTACTE: 972 64 25 14

NUMERO MÍNIM I MÀXIM ALUMNES: Mínim 5 – Màxim 10

CONEIXEMENTS PREVIS ALUMNES: No són necessaris

 

*El pagament de 170 € en concepte de reserva serà descomptat del preu total del curs.

 

Programa i descripció

PROGRAMA DEL CURS

Introducció

Denis Di Luca, és un mestre ceramista amb una profunda base en el disseny industrial i de producte, aporta una combinació única d’artesania italiana tradicional i innovació contemporània als seus tallers de cocció Raku. Educat a San Marino i Venècia, l’enfocament de Denis està profundament influenciat per la cultura italiana i el disseny. La seva fascinació per la ceràmica va començar aviat, reforçada per una sòlida base en química, que li va permetre experimentar i perfeccionar tècniques com Naked Raku.

En aquest curs no només ensenya els aspectes tècnics de la cocció de Raku, sinó que també estableix una sensació de llibertat creativa i exploració. A través d’aquest taller,  pretén impartir no només habilitats, sinó una nova perspectiva sobre la ceràmica, animant els estudiants a veure més enllà de l’argila i l’esmalt, cap a l’ànima de l’art.

Els estudiants marxen amb més que coneixements tècnics; porten una peça  i la rica herència de la ceràmica italiana.

Descripció general del curs:

Aquest taller complet es centra a dominar les tècniques de  Raku. No es requereix experiència prèvia, ja que  atén tots els nivells d’habilitat, garantint una atenció personalitzada amb un límit de classe de 10 estudiants.

Aspectes destacats del programa:

• Dia 1-2: Presentació del curs i agenda de la setmana. Presentació, preparació de fang i prova de fabricació de rajoles i comenceu a fer peces.
• Dia 3: Elaboració matinal, retallada de peces, assecat, aplicació de Terra Sigillata i cocció de bescuit.
• Dia 4: Tècniques de vidre, decoració de rajoles i diferents coccions Raku.
• Dia 5: Decoració i cocció Raku de les teves peces
• Dia 6: Cocció Raku de les teves peces, discussió dels resultats i preparació de l’exposició. Conclusió del curs i comiat.

Detalls Addicionals: Suport lingüístic: realitzat principalment en anglès.

Aportar: almenys 3 creacions personals i fitxes de prova en diverses tècniques Raku. (Oxidació Raku, reducció Raku i Raku nu). Totes les receptes per fer l’esmalt tu mateix.

Di Luca Ceramics | Denis Di Luca’s Raku Firing Workshop at Escola de Ceramica La Bisbal

From 12th until 17th of August 2024

Background: Denis Di Luca, a master ceramicist with a profound grounding in industrial and product design, brings a unique blend of traditional Italian artisanship and contemporary innovation to his Raku firing workshops. Educated in San Marino and Venice, Denis’s approach is deeply influenced by the rich tapestry of Italian culture and design ethos. His fascination with ceramics began early, bolstered by a strong foundation in chemistry, allowing him to experiment and perfect rare techniques like Naked Raku.
In his classes at Escola de Ceramica La Bisba, Spain, Denis not only teaches the technical aspects of Raku firing but also instills a sense of creative freedom and exploration.

Through this workshop, Denis aims to impart not just skills, but a new perspective on ceramics, encouraging students to see beyond the clay and glaze, into the soul of the art form. Students leave with more than just technical knowledge; they carry a piece of Denis’s passion and the rich heritage of Italian ceramics.

Course Overview: This comprehensive workshop focuses on mastering Raku firing techniques. No prior experience is required, as Denis caters to all skill levels, ensuring personalized attention with a class limit of 10 students.

Program Highlights:

• Day 1-2: Introduction to the course and week’s agenda. Denis’s presentation, clay preparation, and test tile making and start making pots.
• Day 3: Morning production, piece trimming, drying, Terra Sigillata application, and bisque firing.
• Day 4: Glazing techniques, tiles decoration, and different Raku firings.
• Day 5: Decoration and Raku firing of your pieces
• Day 6: Raku firing of your pieces, discussion of results, and exhibition preparation. Course conclusion and farewell.

Additional Details:

Language Support: Mainly conducted in English, ensuring accessibility for international students.

Takeaways: At least 3 personal creations and test tiles in various Raku techniques. (Raku oxidation, Raku reduction and Naked Raku). All the recipes to make the glaze by yourself.

Facilities: Extensive studio equipment for various techniques. (Slab build, coil and more)

Safety Training: Comprehensive lessons on health and safety in ceramics making.

Community and Networking: Opportunities to connect with fellow ceramics enthusiasts and professionals.

Location: Escola de Ceramica La Bisbal, Spain.

Més informació:

Places limitades a un màxim de 10 alumnes


Cal portar material?

Per realitzar els cursos no cal portar cap material encara que els alumnes poden portar les seves eines si ho desitgen.

L’escola lliurarà als alumnes un davantal el primer dia del curs.** Els cursos tenen un mínim de 5 places, aquells cursos que no tinguin el mínim d’alumnes podran ser anul·lats i s’avisarà als alumnes una setmana abans.


Reserva:

Per reservar un curs, cal fer la inscripció a través de la plana web de l’escola seguint els passos de compra on-line.

El pagament de la reserva del curs, es podrà fer amb targeta o Paypal per un import de 170 € com a concepte de paga i senyal del curs a realitzar. La resta s’abonarà a la recepció de l’escola el primer dia del curs.

Si no es pot realitzar la inscripció a través del web de l’escola o teniu qualsevol problema, contacteu amb nosaltres; info@esceramicbisbal.net o 972.642.514.

Un cop feta la reserva, rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça electrònica que ens indiqui al formulari de reserva. En cas de no rebre l’avís de confirmació de la seva reserva, revisi l’SPAM o contacti amb nosaltres a: info@esceramicbisbal.net


Allotjament

Abans de finalitzar la reserva on-line del curs a realitzar, s’haurà d’indicar  si es desitja allotjar-se  a l’escola durant la realització del curs o si pel contrari no és necessari l’allotjament.

T'informarem quan tinguem places. Deixan's un email amb el que poguem contactar amb tu.