POLÍTICA DE QUALITAT

L’Escola de Ceràmica de la Bisbal i Centre d’Artesania impulsa el treball per la millora contínua, sota les premisses de la norma ISO 9001:2015 per l’activitat de cursos de formació ocupacional.

El centre opta per la gestió per processos com a eina principal per la seva organització definint una política de qualitat enfocada a donar resposta a les demandes de les parts interessades, en la línia de la millora contínua i valors de centre.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat del centre. La Direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estigui al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

La finalitat és aconseguir la satisfacció de tots els grups d’interès detectats i buscar sempre la millora contínua.

L’Escola de Ceràmica de la Bisbal i Centre d’Artesania:

 • És un centre de referència en Formació Ocupacional en tot l’àmbit de Catalunya central i Catalunya .
 • Es treballa per donar resposta a tota demanda de formació ocupacional i continua que generi el nostre entorn.
 • El centre treballa per donar resposta a la demanda dels professionals i donar continuïtat a la formació dels alumnes.
 • La missió del centre és acompanyar a l’alumne en tot moment fins que assoleixi els seus objectius i un cop assolits seguir sent el seu recolzament per actualitzar-se o implementat coneixements.

Les nostres línies estratègiques són:

 • Impulsar la formació per a l’ocupació, especialment en aquells col·lectius que presenten majors dificultats d’inserció laboral.
 • Planificar i implementar programes de formació, com una eina que permet als usuaris i usuàries adaptar-se a l’evolució permanent de les professions i de les funcions dels llocs de treball.
 • Respondre a les noves necessitats del teixit econòmic i social del nostre entorn impulsant accions formatives encaminades a donar-los resposta.
 • Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l’adquisició de les capacitats establertes en el disseny dels programes de la formació ocupacional, i contribuir a la seva integració social.
 • Orientar i assessorar l’alumne al llarg de tota la formació i sortides professionals.
 • Afavorir un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre.
 • Formar persones d’acord amb les necessitat i els requeriments de la societat, per tal de contribuir al progrés i al desenvolupament social.
 • En relació amb l’equip crear un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat i la millora continuada de l’Escola.
 • En relació a les empreses i societat, estudi , captació i previsió de les necessitats professionals en tot moment .

Per a tot això la Direcció i tots els professionals que formen part dels serveis i programes de Formació Ocupacional de l’Escola de Ceràmica de la Bisbal estem compromesos:

 • En la millora contínua dels processos.
 • En aconseguir la plena satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i usuàries, clients i resta de grups d’interès.
 • En complir tots els requisits legals i reglamentaris, així com els establerts pels nostres clients.
 • En fomentar i mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat conforme als requisits de la norma ISO 9001:2015.
 • En fomentar el treball ordenat i responsable, promoció d’actituds correctes: puntualitat, autoexigència, autonomia i motivació en alumnat i professionals.
 • Afavorir un entorn de treball participatiu i motivador pels professionals i l’alumnat, afavorint la participació en les activitats del centre i ajudant al bon funcionament de l’Escola
 • L’Escola busca sempre un ambient òptim de treball entre professionals i alumnat.
T'informarem quan tinguem places. Deixan's un email amb el que poguem contactar amb tu.