Formació professional ocupacional

La formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

 

És una formació teòrica i pràctica que té com a finalitat millorar o canviar la qualificació professional per tal que les persones formades tinguin l’oportunitat de millorar o canviar el seu lloc de treball.

 

L’Escola de Ceràmica de la Bisbal, es caracteritza per disposar d’una àmplia oferta formativa en nombroses especialitats que abasta tots els sectors professionals.

MODALITAT

PRESENCIAL

CURS

GRATUÏT

titulació

OFICIAL

DIRIGIT A

ATURATS I TREBALLADORS

INFORMAT

CURSOS
INICI PREVIST A PARTIR DE GENER 2024. ACTUALMENT EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓ DELS CURSOS PER PART DEL SOC

ARTESANIA

ARTN0110 Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals 260 hores

ARTN0209 Terrisseria artesanal 520 hores

IDIOMES

SSCE01 Anglès (A1) 190 hores

SSCE02 Anglès (A2) 190 hores

SSCE03 Anglès (B1) 280 hores

SSCE04 Anglès (B2) 280 hores

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones al domicili 480 hores

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 370 hores

Els requisits per accedir a la formació dels certificats de professionalitat depenen del nivell de qualificació del certificat:

Nivell 1

  • No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

 

Nivell 2

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.


A més, cal tenir en compte el següent:

Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.
Per accedir a un certificat de professionalitat que inclou algun mòdul en llengua estrangera també cal demostrar tenir la competènciaen la llengua.
 

En el cas d’estar interessats/des en participar-hi cal demanar CITA PRÈVIA (972642514) i adreçar-se a l’escola de ceràmica de la Bisbal (Carretera de Fonteta a la Bisbal s/n, Vulpellac) o enviar per e-mail (info@esceramicbisbal.net) o Whatsapp +34 656 26 20 91 per poder realitzar la preinscripció i presentar-nos la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del DARDO  trucar al 900.800.046 (Inscripció com a Demandant d’Ocupació a l’Oficina de Treball del SOC, o com a demandant de millora de feina en cas de treballadors)
  • Fotocòpia de l’última titulació reglada finalitzada (per davant i darrere), homologada en cas d’haver-la cursat a l’estranger.

Els certificats de professionalitat són titulacions oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

 

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul si s’acredita experiència professional.

 

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol. A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació, Formació Professional i esports i del del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) “.

T'informarem quan tinguem places. Deixan's un email amb el que poguem contactar amb tu.