Formació Ocupacional Subvencionada

Formació Ocupacional Subvencionada

Els cursos de formació ocupacional, coneixements per fer treballs i oficis amb gran demanda de personal i són cursos subvencionats i, per tant, gratuïts La formació ocupacional és un recurs molt útil tant per als que són aturats com per als que volen millorar la formació. Mitjançant la formació ocupacional pots obtenir una titulació oficial, els certificats de professionalitat.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i que es troben que la persona que obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals tot i que, de manera excepcional, pot tenir certificats que acreditin només una part de la qualificació.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.

TERRISSERIA ARTESANAL 
520 hores

REPRODUCCIÓ DE MOTLLES I PECES CERÀMIQUES ARTESANALS
260 hores

OPERACIONS AUXILIARS  D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES
360 hores

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONAS DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
370 hores

ANGLÈS A1, A2
190 hores


Per inscriure enviar un mail a info@esceramicbisbal.net amb la següent informació:

Nom – DNI – Telèfon – Mail – Nom Curs

Cursos 2019